ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าได้ให้คำรับรองอีกครั้งกับคนของพระองค์ที่กำลังเจอกับช่วงเวลาแห่งความสิ้นหวัง ซึ่งเป็นพระเจ้าเองที่ทำให้เกิดขึ้นเพื่อทำให้พวกเขากลับใจ แผ่นดินของพวกเขากลายเป็นที่รกร้างและถูกทำลายยับเยินจากภัยแล้ง ภัยพิบัติ และการเก็บเกี่ยวที่ไร้ผล แต่อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ พระเจ้ากำลังสัญญาที่จะอวยพรพวกเขาอีกครั้ง ถ้าพวกเขาจะหันกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจ พระยาห์เวห์ พระเจ้าแห่งคำมั่นสัญญาของอิสราเอล จะทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมาย เพื่อจะนำคนของพระองค์ให้ได้รับการปลดปล่อย ผ่านทางการกลับตัวกลับใจของพวกเขาและผ่านทางฤทธิ์อำนาจที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของพระองค์ แผ่นดินจะกลับมาชื่นชมยินดีและเบิกบานใจอีกครั้ง เหมือนกับคนของพระองค์ เหมือนกับเรา ที่ควรจะชื่นชมยินดีและเบิกบานใจด้วยเหมือนกัน เพราะพระเยซูนี่เอง ทำให้เรารู้ว่า "พระยาห์เวห์ได้ทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากมาย" ให้กับเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักในสรวงสวรรค์ ขอบคุณสำหรับงานที่น่าทึ่งของพระองค์ในโลกนี้ ขอบคุณสำหรับงานที่น่าทึ่งของพระองค์ที่เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของข้าพเจ้าซึ่งเป็นแค่ตัวกระจอกๆในโลกนี้ ขอบคุณสำหรับการปลดปล่อยของพระองค์ในพระเยซู ขอบคุณสำหรับชัยชนะเหนือความตาย ขอบคุณสำหรับการเทพระคุณและความเมตตาอันน่าทึ่งของพระองค์ลงมา ขอบคุณสำหรับของขวัญแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอบคุณสำหรับพระคัมภีร์ที่เป็นแรงบันดาลใจของพระวิญญาณเพื่อใช้สอนเรา ขอบคุณสำหรับครอบครัว เพื่อนๆ ในคริสตจักรของพระองค์ และขอบคุณสำหรับสิ่งต่างๆอีกมากมาย ... ในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น