ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าจะทำให้คนที่เย่อหยิ่งต่ำลง พระองค์มีวันที่กำหนดว่าจะทำแบบนี้ แต่จนกว่าจะถึงวันนั้น คนของพระเจ้าต้องมีชีวิตโดยรู้ว่าแม้แต่คนที่มีอำนาจ หากไม่เชื่อฟังพระเจ้าก็จะถูกทำลาย เราไม่ควรไว้วางใจในอำนาจของมนุษย์ ซึ่งสามารถระเหยหายไปเหมือนน้ำค้างในแสงแดดตอนเช้าได้ อำนาจของมนุษย์ถูกจำกัดโดยความตาย เมื่อลมหายใจของคนที่เป็นเผด็จการหมดไป อำนาจของเขาก็หมดไปด้วย เมื่อชีวิตของคนชั่วร้ายจบลง สิ่งที่เหลืออยู่ก็คือความชั่วร้าย ความไว้วางใจของเราจะต้องอยู่ในพระเยโฮวาห์ พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าของกองทัพแห่งฟ้าสวรรค์ สิ่งอื่นๆก็เป็นแค่แสงสลัวๆ เล็กๆ และเป็นแสงสะท้อนแบบบิดๆ เบี้ยวๆ ของสิ่งที่จริง

คำอธิษฐาน

อับบา ขอทรงยกโทษให้ข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์พึ่งพาความเข้าใจ สติปัญญาและความเข้าใจในการดำรงชีวิตของตัวเอง ขอทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ไม่ไว้วางใจในการช่วยเหลือของพระองค์ และพึ่งพาคนที่ไม่เหมาะสม ขอทรงชำระข้าพระองค์และสร้างใจที่บริสุทธิ์และมีความรักแด่พระองค์โดยไม่มีเงื่อนไขในข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น