ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

น่ากลัวนะครับ ที่อวัยวะหนึ่งส่วน ส่งข้อความผิดไปยังอวัยวะส่วนอื่นๆ ในร่างกายเดียวกัน เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้ในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บทางกายจริงๆ นะครับ และผลกระทบของมันก็สร้างความเสียหายมากด้วย เปาโลเตือนเราว่าการโกหกในร่างกายพระคริสต์มีแต่จะทำลาย คำพูดของเราต้องไม่ใช่คำที่แสดงออกถึงความเมตตาอย่างเดียวเท่านั้น แต่ต้องเป็นความจริงและเป็นประโยชน์ด้วย

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงปกป้องใจของข้าพระองค์จากการเป็นคนตีสองหน้า และริมฝีปากจากสิ่งที่เป็นเท็จ ขอให้คำพูดของข้าพระองค์พูดความจริงเกี่ยวกับลักษณะนิสัยและพระคุณของคุณโดยไม่ต้องหลอกลวงหรือโกหกเลย พระบิดา ขอทรงสอนให้ข้าพระองค์ที่จะพูดในทางที่นำพระพร ความจริง และสันติสุขของพระองค์มาให้กับผู้ที่ได้ยินคำพูดของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น