ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเรานึกถึงกางเขน มีสองคำที่เราไม่เคยจะคิดว่าเกี่ยวข้องคือคำว่า "อุบัติเหตุ อันน่าเศร้า" เปโตรกล่าวอย่างชัดเจนว่าอำนาจที่ต่างกันสองอย่างมาตัดกันที่ไม้กางเขน ซาตานชนะที่นำพระบุตรของพระเจ้ามาถึงกางเขน แต่พระเจ้าทรงมีแผนงานของพระองค์ และทรงอนุญาตให้เกิดขึ้นเพื่อไถ่เรา ไม้กางเขนไม่ได้เป็นอุบัติเหตุ สิ่งที่ซาตานตั้งใจจะให้เป็นความพ่ายแพ้ของเรา พระเจ้าก็ทรงใช้เพื่อที่จะไถ่ถอนเรา และพระองค์ก็มีชัยชนะ สิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดและสิ่งที่เลวร้ายที่สุดของทุกสิ่งมาบรรจบกัน แน่นอนครับว่า ไม้กางเขน ไม่ได้เป็นคำตอบที่ดีที่สุดในการต่อสู้นี้ อุโมงค์ฝังศพที่ว่างเปล่าและพระเจ้าที่ทรงฟื้นขึ้นมาใหม่ต่างหากครับ เราเป็นผู้รับชัยชนะของพระคุณนี้ ซึ่งพระองค์จ่ายมาด้วยค่าใช้จ่ายที่ทนทุกข์ทรมานพระองค์ถูกกระทำอย่างโหดร้ายโดยศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา และมั่นคงโดยชัยชนะของพระเยซูเหนือหลุมฝังศพ

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้บริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับการมีแผนการที่ทำให้ข้าพระองค์มั่นใจได้ว่าบาปของข้าพระองค์จะได้รับการอภัย และอนาคตของข้าพระองค์ในพระองค์จะปลอดภัย ขอบพระคุณที่ทรงจ่ายค่าไถ่เพื่อแผนงานนี้จะสำเร็จ ขอบพระคุณสำหรับการเอาชนะความชั่วร้ายของนรกและงานของคนชั่ว ข้าพระองค์รักพระองค์มากสำหรับสิ่งที่พระองค์เป็น และสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพระองค์ อธิษฐานในนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น