ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสัญญาที่จะอวยพรอย่างมากมายด้วยฤทธานุภาพและอำนาจของพระองค์ เมื่อคนของพระองค์มีชื่อของพระองค์ คุณจะให้คนที่คุณรักมีชื่อของพระเจ้าได้อย่างไร นี่เป็นของขวัญที่เหลือเชื่อจริงๆที่เราให้คนอื่นได้เพียงแค่คำที่สัตย์ซื่อเท่านั้น ในพระคัมภีร์กล่าวถึงการอวยพรไว้มากมาย ทำไมเราไม่เริ่มเสียแต่วันนี้ ที่จะหาวิธีที่จะประกาศการอวยพระพรของพระเจ้าให้แก่คนอื่น คุณเริ่มจากแบบคำพูดที่สัตย์ซื่อก่อนก็ได้ แล้วค่อยทำเพิ่มเติม เมื่อคุณอ่านเจอในพระคัมภีร์มากขึ้น

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต ของขวัญที่สมบูรณ์แบบที่สุด เราไม่สามารถนับพระพรที่พระองค์ให้แก่เราได้ และยอดเยี่ยมเกินกว่าความเข้าใจของเรา ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ให้แบ่งปันพระพรเหล่านั้นกับคนอื่น ขอทรงโปรดให้ตาที่ข้าพระองค์จะมองเห็น ให้หูที่ข้าพระองค์จะฟัง เพื่อที่ข้าพระองค์จะสามารถแบ่งปันพระพรกับคนอื่นๆได้ในวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซู ของประทานที่ยอดเยี่ยมที่สุด อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น