ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราอยากมีสิทธิ์ที่จะยกชื่ออันเกรียงไกรของพระยาห์เวห์เพื่ออวยพรคนที่เรารักไหม พระเจ้าสัญญาว่าคำอวยพรแบบที่นักบวชใช้ในข้อนี้ คือแค่อ้างชื่อของพระยาห์เวห์(คือทั้งฤทธิ์เดชและสิทธิอำนาจ) ก็ทำให้คนของพระองค์ได้รับพระพรแล้ว ช่างเป็นของประทานที่สุดยอดจริงๆ ที่พวกเราก็มีสิทธิ์ที่จะยกคำอวยพรที่เชื่อถือได้เหล่านี้มาใช้อวยพรกัน ซึ่งมีอยู่เต็มไปหมดในพระคัมภีร์ งั้นรีบส่งต่อคำอวยพรของพระเจ้าไปให้กับคนอื่นกันเถอะ ถ้าไม่รู้จะเริ่มยังไง ก็เริ่มจากข้อท่องวันนี้ก่อน แล้วค่อยๆหามาเพิ่มในภายหลัง

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ พูดถึงของขวัญที่สุดยอดและสมบูรณ์แบบทั้งสิ้นของพระองค์ เป็นพระพรอย่างมากมายเหลือคณานับ และสุดยอดเกินพรรณนาได้ โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะแบ่งปันพระพรเหล่านั้นกับคนอื่น โปรดเปิดหูเปิดตาให้ได้ยินและได้เห็น เพื่อข้าพเจ้าจะสามารถแบ่งปันพระพรของพระองค์กับคนอื่นๆได้ในวันนี้ อธิษฐานในนามพระเยซู พระพรอันสุดยอดที่สุดของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น