ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เพลงสามารถทำให้เราร้อนรนหรือปลอบโยนเราก็ได้นะครับ เพลงสามารถนำเราย้อนกลับไปเวลาพิเศษ หรือเพลงสามารถให้เรามีความหวังในสิ่งที่จะมาได้นะครับ แต่น่าเสียดายที่เรามักจะปล่อยให้คนอื่นเขียนเนื้อร้องและทำนองเพลงให้ ไม่เคยที่จะใช้เวลาเขียน​"เพลงใหม่" เอง ในวันนี้ ทำไมเราไม่แต่งเพลงใหม่แห่งการสรรเสริญและขอบคุณพระเจ้าขึ้นมาเองล่ะครับ ไม่จำเป็นต้องเป็นเพลงดีเยี่ยม แต่ขอเพียงจริงใจและถวายให้แก่พระบิดาผู้ที่เป็นต้นกำเนิดของเพลงแห่งความชื่นชมยินดีทั้งหมด

คำอธิษฐาน

พระเจ้า พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับของขวัญแห่งบทเพลง ขอทรงโปรดรับเพลงแห่งการขอบพระคุณและสรรเสริญจากจิตใจที่พระองค์ได้เติมเต็มความชื่นชมยินดีในพระองค์ให้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น