ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าไม่ได้แค่อวยพรเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังอยู่กับเราด้วย พระองค์อยู่กับเราในทุกที่ที่เราไป (สดุดี 139) การสถิตอยู่และฤทธิ์เดชของพระองค์จะยึดเราไว้และให้กำลังกับเรา ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายนี้หรือโลกนี้ ในพระเยซู พระเจ้าให้ชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เหนือศัตรูและความชั่วร้ายต่างๆ แม้แต่คนที่สงสัยในพระเยซูและศัตรูของพระองค์ ก็จะนมัสการองค์เจ้าชีวิตของเรา และคุกเข่าลงแทบเท้าของพระองค์ และจะตระหนักว่า ความเชื่อของเราไม่ใช่แค่เข้าท่าเท่านั้น แต่ยังนำชัยชนะมาให้อีกด้วย (1เธสะโลนิกา 1)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่พระองค์ เป็นทั้งพระเจ้าแห่งสรวงสวรรค์และเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้าด้วย พระองค์รู้จักและห่วงใยข้าพเจ้า พระองค์ได้ยินเสียงร้องให้ช่วยและร้องขอความเมตตาของข้าพเจ้า พระองค์แบ่งเบาความทุกข์ยากและภาระของข้าพเจ้า โปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากศัตรูทั้งหลาย ทั้งฝ่ายร่างกายและจิตวิญญาณ และโปรดให้ความกล้าหาญกับข้าพเจ้าที่จะยืนหยัดในความเชื่อ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น