ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรักคือการกระทำ พระคัมภีร์เน้นความจริงข้อนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีก ความรักต้องไม่ใช่แค่การพูด แต่ต้องแสดงให้เห็นด้วย จุดเริ่มต้นของความรักคือพระเจ้า พระองค์แสดงให้เห็นความรักของพระองค์โดยการเสียสละมากที่สุด เพื่อให้เราสามารถรู้ว่าพระองค์เห็นคุณค่าในเรา ราคาของการยอมรับของเราเป็นเข้าเป็นลูกบุญธรรมของพระเจ้าคือ การสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสวรรค์คือพระบุตรพระเจ้า ได้ลงมาเป็นผู้ช่วยให้รอดของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอบพระคุณสำหรับการรับข้าพระองค์เข้าในครอบครัวของพระองค์ ข้าพระองค์ไม่สามารถขอบคุณพระองค์ได้เพียงพอ ไม่สามารถตอบแทนคุณสำหรับความเมตตาของพระองค์ได้ แต่ขอทรงโปรดรับการรับใช้ในชีวิตของข้าพระองค์ เหมือนกับเป็นการขอบคุณอย่างต่อเนื่องของข้าพระองค์ และวิธีเล็กๆ น้อยๆ ของข้าพระองค์ในการพยายามที่จะแบ่งปันความรักของพระองค์ที่มีให้ข้าพระองค์ อธิษฐานผ่านทางพี่ชาย พระผู้ไถ่ของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น