ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อชีวิตล้มเหลวอย่างไม่เป็นท่า เราก็หวังที่จะกลับไปเป็นเด็กอีกครั้ง ที่จะมีคนคอยดูแลและปกป้องเรา ในโลกที่สับสนและวุ่นวายนี้ คำสัญญาของพระเจ้าก็มาถึงเราอีกครั้ง เหมือนกับพ่อแม่ที่น่ารักกับลูกที่หวาดผวา พระเจ้ายื่นมือออกมาจับมือของเราไว้ และปลอบใจเราด้วยคำพูดอันล้ำค่า คือ "ไม่ต้องกลัว เราอยู่ที่นี่กับเจ้า เราจะช่วยเจ้า" แม้บางครั้งดูเหมือนพระองค์อยู่ห่างไกล แต่เสียงสะท้อนแห่งความคิดนี้สามารถเตือนเราว่า เราจะไม่อยู่อย่างโดดเดี่ยวหรือถูกลืมอย่างแน่นอน (ฮีบรู 13:5-6)

คำอธิษฐาน

อับบาพระบิดา ผู้อยู่ใกล้ๆและคอยช่วยเหลือ โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นว่าพระองค์อยู่ด้วย ข้าพเจ้าขอสารภาพว่า บางครั้งข้าพเจ้าก็รู้สึกเหมือนกับว่าพระองค์นั้นอยู่ห่างไกลและปล่อยให้ข้าพเจ้าอยู่อย่างโดดเดี่ยวเดียวดาย โปรดเตือนสติข้าพเจ้าผ่านทางพระวิญญาณว่าพระองค์นั้นอยู่ใกล้ชิดและห่วงใยข้าพเจ้าอยู่เสมอ ในเวลาที่ข้าพเจ้าเจอกับความทุกข์ยากลำบาก และเกิดความสงสัย โปรดช่วยให้ข้าพเจ้ารู้ว่าพระองค์อยู่กับข้าพเจ้าด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น