ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บ่อยครั้งที่ผู้เชื่อในพระเจ้ามองว่าโลกนี้ไม่น่าอยู่ แต่อย่างไรก็ตามพระเจ้าอยากให้ลูกๆของพระองค์รู้ว่าพวกเขาไม่ได้อยู่โดดเดี่ยว พระองค์อยู่กับเราผ่านทางพระวิญญาณของพระองค์ ดังนั้นเราจึงมั่นใจได้ว่าไม่ว่าใครจะมีวิญญาณอื่นๆ อยู่ด้วยก็ตาม ก็ไม่สามารถเทียบเท่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยิ่งใหญ่และเปี่ยมไปด้วยฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าได้ ชัยชนะเป็นของเราเพราะการสถิตย์อยู่ด้วยของพระเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าอำนาจใดๆ ที่เราจะต้องเจอ เรามั่นใจในชัยชนะของเราที่มีเหนืออำนาจต่างๆ วิญญาณต่างๆ หรือศัตรูของเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์มีความมั่นใจ ความกล้า และความเชื่อในพระสัญญาของพระองค์ ข้าพระองค์อยากใช้ชีวิตอย่างกล้าหาญเพื่อพระสิริของพระองค์ และเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ขอบพระคุณที่ให้กำลังแก่ข้าพระองค์ในการมีชีวิตอย่างผู้ชนะ โดยทางพระวิญญาณของพระองค์ที่อยู่ในข้าพระองค์ ขอพระสิริ ความยิ่งใหญ่และคำสรรเสริญมีแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น