ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เป็นทางยาวไกลมากนะครับ — จากดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงดวงอาทิตย์ตก นั่นคือการที่พระเจ้าได้ลบบาปของเราออกไป คำสำคัญคือ "ลบออก" เมื่อเราทำบาปและมาหาพระเจ้าด้วยการกลับใจ พระเจ้าไม่ได้เพียงแค่ยกโทษความบาปของเราเท่านั้น พระองค์ทำให้เราบริสุทธิ์จากความชั่วทั้งหลาย สิ่งที่ชั่วร้ายในตัวผม พระองค์ก็ทำให้เป็นสิ่งชอบธรรม สิ่งที่ไม่บริสุทธิ์สะอาดกลับกลายเป็นสิ่งที่สะอาด รอยแปดเปื้อนก็กลับหายไป ทำไมล่ะครับ? เป็นไปได้อย่างไรล่ะครับ? ตอนนี้เราสามารถมองเห็นอย่างเต็มที่มากขึ้นในสิ่งที่กษัตริย์ดาวิดเพียงแค่รู้บางส่วน คือการที่พระเจ้าไม่มองที่บาปของเรา แต่ทรงมองถึงการเสียสละของพระเยซู เลือดของพระองค์ทำให้เราบริสุทธิ์และชำระเรา! บาปของเราหายไปและเราก็สะอาดบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระบิดาแห่งความเมตตา ขอบพระคุณสำหรับที่ไม่เพียง อภัยความผิดบาปของข้าพระองค์เท่านั้น แต่ยังลบความบาปเหล่านั้นออกไปด้วย ข้าพระองค์ขอบพระคุณที่ข้าพระองค์สามารถยืนต่อหน้าพระองค์ได้อย่างบริสุทธิ์และปราศจากความผิดเพราะโลหิตของพระเยซู และความเมตตากรุณาของพระองค์ที่จะให้อภัย พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอพระองค์ทำให้ข้าพระองค์เข้มแข็งโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ เพื่อที่การกระทำของข้าพระองค์จะสะท้อนให้เห็นถึงค่าของข้าพระองค์ในพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ พระบุตรของพระองค์ และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น