ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้า ความเหงาและความสงสัยก็เกิดขึ้นได้เสมอ บางครั้ง ดูเหมือนคำอธิษฐานของเรา ลอยไปชนเพดานแล้วตกลงมากองอยู่แทบเท้าของเรา หรือบางครั้งดูเหมือนพระเจ้าอยู่ห่างไกลเป็นโยชน์ หลบหน้า หรือนอนหลับอยู่ หรือไม่ใยดีต่อเสียงร้องให้ช่วยของเราเลย แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ให้หนังสือสดุดีมา เพราะมันมีครบทุกรสชาติของชีวิตทั้งหวานและขม เมื่อเรารู้ว่าไม่ใช่มีแต่เราเท่านั้นที่เจอปัญหา พี่น้องก่อนหน้าเราก็เจอมาแล้วและผ่านไปได้ด้วยดี ยังมั่นคงในความเชื่อและเกิดผลดีด้วย คำเตือนของพระเจ้าให้เราระลึกถึงความรักและการทรงนำของพระองค์บางครั้งก็จำเป็นมาก พระเจ้าถึงได้ให้หนังสือสดุดีที่มีคำพูดเตือนสติมากมายมา ถ้าข้อท่องวันนี้ ดูไม่เกี่ยวข้องกับเรา ก็ให้ใช้อธิษฐานเผื่อคนอื่น แต่ถ้ามันตรงใจเรา ก็ให้ใช้เป็นคำอธิษฐานเลยนะ

Thoughts on Today's Verse...

In nearly every disciple's life, there comes a time of loneliness and doubt. It seems as if our prayer requests bounce off the ceiling and fall into broken pieces at our feet. God seems distant, hiding, asleep, or unsympathetic to our cries for mercy and help. Thankfully God gives us the Psalms. In the Psalms, we can find words for almost all of life's ups and downs. It is nice when we are down to know that others have been there before us and have recovered their faith and vitality. But, there are just some moments in life when we need to have God's reminders of his love and guidance. This psalm and these words are made for such a time. If the request is not relevant to your need, please pray these words for someone else. If, on the other hand, they speak to you, then please, pray them for yourself!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดให้ข้าพเจ้าเถียงไม่ออกเลยในเรื่องที่พระองค์สถิตอยู่ในชีวิตข้าพเจ้า และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นพระองค์และความเมตตาของพระองค์อย่างแจ่มแจ้ง ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยากจะถวายเกียรติให้กับพระองค์​ โปรดบอกด้วยว่าข้าพเจ้าควรไปในทิศทางใด ข้าพเจ้าจะได้ทำตามและเดินไปตามทางนั้นอย่างกล้าหาญและสัตย์ซื่อ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Dear Father, please make your presence undeniably known in my life and help me see your presence and mercy clearly. I want to honor you, dear God, but please make your guidance clear so that I can follow you boldly and faithfully in your will. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of เพลงสดุดี 143:8

ความคิดเห็น