ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในชีวิตของเราหลายคน มีเวลาที่เราเหงาและมีความสงสัย เหมือนกับว่าคำอธิษฐานของเราไปไม่ถึงพระเจ้า แค่ชนเพดานแล้วก็ร่วงลงมาแตกที่เท้าของเรา ดูเหมือนพระเจ้าจะอยู่ไกล ไม่ได้ทรงฟังหรือสนใจที่จะช่วยเหลือเรา แต่ขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์มอบบทเพลงสดุดีให้แก่เรา ในบทเพลงสดุดีเราเห็นทั้งช่วงที่ชีวิตสบายดีและช่วงที่ชีวิตมีปัญหา เป็นสิ่งที่ดีที่เรารู้ว่าในเวลาที่เรามีปัญหา ก็ยังมีคนที่เคยมีปัญหามาก่อนเรา และพวกเขาก็ได้รับความเข้มแข็งและฟื้นฟูความเชื่อ มีบางเวลาในชีวิตที่เราต้องการให้พระเจ้าเตือนให้ระลึกถึงความรักและการทรงนำของพระองค์ ในบทเพลงสดุดีนี้มีถ้อยคำสำหรับช่วงเวลาเหล่านั้น ถ้าบางข้อความไม่ได้ตรงหรือเกี่ยวข้องกับคุณ ก็ให้คุณอธิษฐานถ้อยคำเหล่านี้เพื่อคนอื่น ในทางกลับกันถ้าข้อความนี้ตรงกับคุณ ให้คุณอธิษฐานด้วยคำเหล่านี้เพื่อตัวคุณเอง

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอให้ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์อยู่ในชีวิตของข้าพระองค์ และขอทรงช่วยให้มองเห็นการทรงอยู่และพระเมตตาของพระองค์ได้อย่างชัดเจนมากขึ้น ข้าพระองค์อยากถวายเกียรติแด่พระองค์​ แต่ขอพระองค์ทรงนำอย่างชัดเจน เพื่อที่ข้าพระองค์จะได้ตามพระองค์อย่างกล้าหาญและสัตย์ซื่อตามน้ำพระทัยของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น