ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

อะไรเป็นสิ่งที่เติมเต็มและรักษาเราไว้ได้จริงๆ บางทีวิธีที่ดีที่สุดที่จะตอบคำถามนี้คือ ถามอีกคำถามหนึ่ง: เราเก็บรักษาอะไรได้บ้าง เมื่อร่างกายของเราตายไปอยู่ในหลุมฝังศพ มีเพียงความสัมพันธ์ของเรากับพระเจ้าและคนของพระองค์ที่อยู่เหนือหลุมฝังศพ ถ้าพระองค์เป็นนิรันดร์ แล้วทำไมเราไปสนใจในสิ่งที่ไม่ยั่งยืนล่ะครับ

คำอธิษฐาน

พระยาเวห์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้เป็นความเข้มแข็งของอิสราเอล ผู้รักษาสัญญา พระองค์เป็นความหวัง เป็นกำลังและอนาคตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์มีชีวิตอยู่ในวันนี้ด้วยความประหลาดใจอย่างมากที่ผู้ดูแลจักรวาลรู้ชื่อของข้าพระองค์ ได้ยินเสียงของข้าพระองค์ และใส่ใจข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ทรงเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ทั้งในอดีต ปัจจุบัน และในอนาคตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น