ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในชีวิตของผู้รับใช้พระเจ้า ความเหงาและความสงสัยก็เกิดขึ้นได้เสมอ บางครั้ง ดูเหมือนคำอธิษฐานของเรา ลอยไปชนเพดานแล้วตกลงมากองอยู่แทบเท้าของเรา หรือบางครั้งดูเหมือนพระเจ้าอยู่ห่างไกลเป็นโยชน์ หลบหน้า หรือนอนหลับอยู่ หรือไม่ใยดีต่อเสียงร้องให้ช่วยของเราเลย แต่ขอบคุณพระเจ้าที่ให้หนังสือสดุดีมา เพราะมันมีครบทุกรสชาติของชีวิตทั้งหวานและขม เมื่อเรารู้ว่าไม่ใช่มีแต่เราเท่านั้นที่เจอปัญหา พี่น้องก่อนหน้าเราก็เจอมาแล้วและผ่านไปได้ด้วยดี ยังมั่นคงในความเชื่อและเกิดผลดีด้วย คำเตือนของพระเจ้าให้เราระลึกถึงความรักและการทรงนำของพระองค์บางครั้งก็จำเป็นมาก พระเจ้าถึงได้ให้หนังสือสดุดีที่มีคำพูดเตือนสติมากมายมา ถ้าข้อท่องวันนี้ ดูไม่เกี่ยวข้องกับเรา ก็ให้ใช้อธิษฐานเผื่อคนอื่น แต่ถ้ามันตรงใจเรา ก็ให้ใช้เป็นคำอธิษฐานเลยนะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา โปรดให้ข้าพเจ้าเถียงไม่ออกเลยในเรื่องที่พระองค์สถิตอยู่ในชีวิตข้าพเจ้า และโปรดช่วยให้ข้าพเจ้าเห็นพระองค์และความเมตตาของพระองค์อย่างแจ่มแจ้ง ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าอยากจะถวายเกียรติให้กับพระองค์​ โปรดบอกด้วยว่าข้าพเจ้าควรไปในทิศทางใด ข้าพเจ้าจะได้ทำตามและเดินไปตามทางนั้นอย่างกล้าหาญและสัตย์ซื่อ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น