ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรารู้สึกโกรธและอิจฉา เวลาเห็นคนชั่วได้ดีใช่หรือไม่ครับ พระเจ้ากำลังเตือนเราไม่ให้เราปล่อยให้ความสำเร็จที่เห็นได้ชัดเจน และมีอยู่เพียงชั่วคราวของคนชั่วมาทำให้ความเชื่อเราสั่นคลอน หรือทำให้จิตวิญญาณเราห่อเหี่ยว ชัยชนะของพวกเขาเป็นสิ่งชั่วคราว ความมั่งคั่งของพวกเขาก็เหมือนดอกไม้ที่จะเหี่ยวเฉาไป และชีวิตของพวกเขาก็เหมือนหญ้าที่เหี่ยวแล้วก็จะตายไปในไม่ช้า

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิต พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์และหาที่เปรียบไม่ได้ พระองค์ทรงอวยพรข้าพระองค์อย่างมากมาย พระองค์ทรงปกป้องข้าพระองค์เมื่ออยู่ต่อหน้าศัตรู พระองค์ทรงให้ชีวิต และความหวัง และอนาคตที่จะมีกับพระองค์ ในเวลานี้ขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่จะไม่กังวลว่าคนอื่นๆ มีอะไร ขอทรงให้ใจของข้าพระองค์มั่นใจ และพอใจด้วยใจขอบพระคุณกับทุกสิ่งที่พระองค์ทรงอวยพรให้แก่ข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น