ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรามักจะโกรธและอิจฉา... เมื่อเห็นคนชั่วได้ดิบได้ดี ใช่ไหมพระเจ้าเตือนสติเราว่า อย่าให้ความหรูหรามั่งคั่งที่อยู่แค่ชั่วคราวของคนชั่ว มาทำให้ความเชื่อของเราสั่นคลอนและจิตวิญญาณห่อเหี่ยวไป ชัยชนะของพวกเขาเป็นสิ่งชั่วคราว ความมั่งคั่งของพวกเขาก็เหมือนดอกไม้ที่จะเหี่ยวเฉาไป และชีวิตของพวกเขาก็เหมือนหญ้าที่จะเหี่ยวแห้งตายไปในไม่ช้า

คำอธิษฐาน

พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สรรเสริญพระนามอันบริสุทธิ์และหาที่เปรียบไม่ได้ พระองค์ทรงอวยพรข้าพเจ้าอย่างล้นเหลือ พระองค์ปกป้องข้าพเจ้าเมื่อเผชิญกับศัตรู พระองค์ให้ชีวิต ความหวัง และอนาคตที่จะได้อยู่กับพระองค์ พระบิดาเจ้าข้า ได้โปรดช่วยข้าพเจ้าที่จะไม่ไปเสียเวลาวุ่นวายใจกับสิ่งที่คนอื่นมี แต่ขอให้ใจของข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณและพอใจกับสิ่งที่พระองค์ทำเพื่ออวยพรข้าพเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น