ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

การที่ความมั่นใจว่าพระเจ้าจะจัดเตรียมนั้นต้องอาศัยหลักการสองอย่าง คือไว้วางใจองค์เจ้าชีวิต และทำดีต่อผู้อื่น เมื่อเราใช้ชีวิตโดยทั้งสองอย่างนี้ เราเรียนรู้ที่จะพึ่งพระเจ้าว่าพระองค์จะให้เรามีความชื่นชมยินดีและความหวัง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้เป็นที่รัก พระบิดา ข้าพระองค์วางชีวิตของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์ ข้าพระองค์ขอถวายชีวิตของข้าพระองค์เป็นเครื่องบูชาที่จะนำพระสิริและพระเกียรติมาสู่พระองค์ พระบิดาขอทรงช่วยข้าพระองค์ที่ขะทำในสิ่งเหล่านี้ ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์ก็คงอยากต้อนรับข้าพระองค์ด้วยพระคุณและความรักของพระองค์ในเร็ววัน ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น