ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ไม่มีวันโดดเดี่ยว" เป็นคำสัญญาที่สุดยอด พระเจ้าสัญญาว่าจะไปกับโยชูวาและไปกับเราด้วย ผ่านทุกฤดูกาลของชีวิต ผ่านร้อนผ่านหนาว ทั้งสุขและทุกข์ ผ่านการทดลองและชัยชนะ และผ่านแม้แต่ความตาย (สดุดี 139) ดังนั้นเราจึงกล้าหาญและสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของพระองค์ เราไม่ได้ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยว

Thoughts on Today's Verse...

Never abandoned! Never alone! What a promise. God will go with him, and us, through all the seasons of life, through all our ups and downs, through temptations and triumphs, even through death (Psalms 139:1-24). So we can take courage and feel his strength. We are not alone!

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นอยู่ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ขอบคุณที่ยืนหยัดอยู่กับข้าพเจ้าแม้คนอื่นๆจะทอดทิ้งและหนีหน้าข้าพเจ้าไปหมด พระองค์เป็นหลักที่มั่นคงในชีวิตที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นี้ของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหนักแน่นและซื่อสัตย์มากขึ้น ในเรื่องการอุทิศตัวให้กับพระองค์ ในเรื่องสายสัมพันธ์ที่จะนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ และในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

O God who is and was and is to come, thank you for being there and staying there when all others forsake and leave. You are the one constant in my life so full of change. Help me become more steadfast and faithful in my commitments and relationships to honor you and to learn more about you. Through Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โยชูวา 1:9

ความคิดเห็น