ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสัญญาว่า จะไม่โดดเดี่ยวแน่นอน พระเจ้าสัญญาว่าจะไปกับโยชูวา และสัญญากับเราด้วย ผ่านทุกฤดูกาลของชีวิต ตอนที่เรามีสุขหรือทุกข์ ในการทดลองและชัยชนะ และแม้แต่ผ่านการตาย (สดุดี 139) ดังนั้นเราจึงสามารถกล้าหาญและรู้สึกถึงความเข้มแข็งของพระองค์ เราไม่ได้อยู่คนเดียว

Thoughts on Today's Verse...

Never alone! What a promise. God will go with him, and us, through all the seasons of life, through all our ups and downs, through temptations and triumphs, even through death (cf. Psalm 139). So we can take courage and feel his strength. We are not alone!

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าที่ทรงเป็นทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ขอบพระคุณที่ทรงอยู่ด้วยในเวลาที่คนอื่นๆ ทอดทิ้งและไม่สนใจ พระองค์เป็นผู้ที่สม่ำเสมอในชีวิตของข้าพระองค์ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มั่นคงและซื่อสัตย์ในความมุ่งมั่นและในสายสัมพันธ์เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ และเพื่อที่ข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

O God who is and was and is to come, thank you for being there and staying there when all others forsake and leave. You are the one constant in my life so full of change. Help me become more steadfast and faithful in my commitments and relationships to honor you and to learn more about you. Through Jesus I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โยชูวา 1:9

ความคิดเห็น