ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"ไม่มีวันโดดเดี่ยว" เป็นคำสัญญาที่สุดยอด พระเจ้าสัญญาว่าจะไปกับโยชูวาและไปกับเราด้วย ผ่านทุกฤดูกาลของชีวิต ผ่านร้อนผ่านหนาว ทั้งสุขและทุกข์ ผ่านการทดลองและชัยชนะ และผ่านแม้แต่ความตาย (สดุดี 139) ดังนั้นเราจึงกล้าหาญและสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของพระองค์ เราไม่ได้ถูกทิ้งให้โดดเดี่ยว

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้เป็นอยู่ทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ขอบคุณที่ยืนหยัดอยู่กับข้าพเจ้าแม้คนอื่นๆจะทอดทิ้งและหนีหน้าข้าพเจ้าไปหมด พระองค์เป็นหลักที่มั่นคงในชีวิตที่เอาแน่เอานอนไม่ได้นี้ของข้าพเจ้า โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าหนักแน่นและซื่อสัตย์มากขึ้น ในเรื่องการอุทิศตัวให้กับพระองค์ ในเรื่องสายสัมพันธ์ที่จะนำเกียรติยศมาสู่พระองค์ และในเรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับพระองค์ให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Verse of the Day Wall Art

ความคิดเห็น