ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสัญญาว่า จะไม่โดดเดี่ยวแน่นอน พระเจ้าสัญญาว่าจะไปกับโยชูวา และสัญญากับเราด้วย ผ่านทุกฤดูกาลของชีวิต ตอนที่เรามีสุขหรือทุกข์ ในการทดลองและชัยชนะ และแม้แต่ผ่านการตาย (สดุดี 139) ดังนั้นเราจึงสามารถกล้าหาญและรู้สึกถึงความเข้มแข็งของพระองค์ เราไม่ได้อยู่คนเดียว

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้าที่ทรงเป็นทั้งในอดีต ปัจจุบันและอนาคต ขอบพระคุณที่ทรงอยู่ด้วยในเวลาที่คนอื่นๆ ทอดทิ้งและไม่สนใจ พระองค์เป็นผู้ที่สม่ำเสมอในชีวิตของข้าพระองค์ที่เต็มไปด้วยการเปลี่ยนแปลง ขอทรงช่วยให้ข้าพระองค์มั่นคงและซื่อสัตย์ในความมุ่งมั่นและในสายสัมพันธ์เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ และเพื่อที่ข้าพระองค์จะรู้จักพระองค์มากขึ้น อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น