ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูเสด็จมาเพื่อเผยให้เราเห็นพระเจ้า พระองค์ได้ให้เราเห็นภาพที่ชัดเจนว่าจริงๆ แล้วพระเจ้าเป็นอย่างไร เราสามารถรู้จักพระเจ้าได้ เพราะพระเยซูผู้เที่ยงแท้เพียงผู้เดียว เรามีส่วนในสายสัมพันธ์พิเศษกับพระบิดา และพบชีวิตใหม่ในพระองค์ เพราะเราอยู่ในพระคริสต์ ชีวิตนี้จะไม่จบเมื่อร่างกายของเราตายไป และชีวิตนิรันดร์เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อเราเดินไปกับพระองค์ในแต่ละวันและตลอดไปด้วย การที่เรารู้จักพระเจ้าผู้เป็นนิรันดร์เป็นผู้ครอบครองได้เพราะพระคุณของพระองค์ โดยที่พระองค์ทรงให้ความรอดผ่านมาทางพระเยซู

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ข้าพระองค์รู้ว่าชีวิตของข้าพระองค์เข้าร่วมอยู่ในพระองค์ผ่านทางพระเยซู ข้าพระองค์จะชื่นชมยินดีในการอยู๋ด้วยของพระองค์ตลอดไป ข้าพระองค์รักพระองค์สำหรับทุกสิ่งที่พระองค์ได้ทำเพื่อข้าพระองค์ และราคาที่น่ากลัวที่พระองค์จ่ายเพื่อแลกข้าพระองค์จากความผิดบาปของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์ สำหรับการสร้างข้าพระองค์ และทรงมีแผนงานสำหรับชีวิตของข้าพระองค์ ตั้งแต่เมื่อตอนไม่มีใครรู้ว่าข้าพระองค์กำลังจะเกิดมา ที่สำคัญที่สุด ข้าพระองค์รักพระองค์ที่ทรงเป็นพระเจ้า และทรงเลือกที่จะเป็นพระบิดาที่ต้องการให้ลูกๆ รู้จักและรักพระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น