ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราใช้อะไรเป็นเข็มทิศชีวิต ไม่ว่าเราจะเป็นคนที่มีความคิด ฉลาด หรือมีประสบการณ์ความรู้มากแค่ไหน พระเจ้าก็ยังเป็นเพียงผู้เดียวที่จะนำทุกๆย่างก้าวในชีวิตของเราได้ดีที่สุด พระเจ้าบอกให้เราวางใจในพระองค์และสติปัญญาของพระองค์ถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเข้าใจเห็นผลต่างๆ ได้ในทันที พระเจ้าอยากให้เรารู้ว่าพระองค์ทรงอยู่ด้วย ให้รู้จักการทรงนำและพระคุณของพระองค์ในทุกๆสิ่งที่เราทำ เมื่อเราวางใจและรู้ว่าพระองค์ทรงอยู่กับเรา เราก็จะเห็นว่าวิถีทางชีวิตของเราราบรื่นขึ้นและจุดหมายปลายทางในชีวิตเราก็ใกล้ขึ้นด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้า ขอให้ข้าพระองค์มีความกล้าที่จะไม่พึ่งพาความรู้ของตัวเอง ข้าพระองค์รู้ว่าความคิดของข้าพระองค์นั้นมีข้อผิดพลาด และสิ่งที่ตั้งใจจะทำบางทีก็ไม่เกิดผลดี ขอพระองค์ให้สติปัญญาและความคิดที่รอบคอบแก่ข้าพระองค์ในการใช้ชีวิตในโลกที่มีแต่ความสับสนวุ่นวายและเสื่อมจากศีลธรรมนี้ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น