ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

กฎของพระวิญญาณและชีวิตทำให้เราเป็นอิสระจากกฎของความบาปและความตาย ความตายไม่สามารถอยู่เหนือเราได้เพราะการฟื้นขึ้นของพระเยซู ความบาปก็ไม่สามารถทำอะไรเราได้เพราะพระเยซูจ่ายหนี้ความบาปของเราบนไม้กางเขนแล้ว เรายืนอยู่ต่อหน้าพระเจ้าดั่งลูกของพระองค์ที่มีความชอบธรรม เป็นอิสระในที่สุดก็เพราะองค์เจ้าชีวิตพระเยซูคริสต์ทรงช่วยเรา จะไม่มีการตัดสินอีกต่อไป มีแต่สง่าราศีเท่านั้น

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ สำหรับแผนงานที่จ่ายค่าไถ่บาปของข้าพระองค์ และทำให้ข้าพระองค์เป็นอิสระจากความบาปและความตาย ขอบพระคุณสำหรับความมั่นใจที่ข้าพระองค์มี เพราะพระคุณที่เปรียบไม่ได้ที่พระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ผ่านทางพระเยซู อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น