ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในฐานะคริสเตียน เมื่อเราได้ยินข้อความนี้ เราอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างไปบ้างจากคนที่อยู่ใต้กฎในพระคัมภีร์เดิม เรารู้ว่าการที่เราเป็นคนที่ไร้ตำหนิได้นี้ มันเป็นของขวัญที่เกิดจากการสละชีพของพระเยซูบนไม้กางเกง เรารู้ดีว่าการที่พระเจ้ายอมรับเรานั้น ไม่ได้เป็นเพราะเราทำตามกฎ แต่เราก็ยังพยายามที่จะเดินอยู่ในทางขององค์เจ้าชีวิตอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับความเมตตาอันอุดมของพระองค์ พระเจ้าจะอวยพรเราแน่เมื่อเราทำตามใจพระองค์ และพระองค์ก็จะอวยพรเราเดี๋ยวนี้ด้วยไม่ใช่แต่ในอนาคตเท่านั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระบิดา ขอบคุณที่อวยพรข้าพเจ้าอย่างเหลือล้น เมื่อข้าพเจ้าตั้งใจใช้ชีวิตตามใจพระองค์นั้น ข้าพเจ้าก็รู้สึกได้ถึงการสถิตอยู่ด้วยของพระองค์และยังสัมผัสได้ถึงพระคุณของพระองค์ในชีวิตอีกด้วย โปรดอวยพรข้าพเจ้าให้มีสติปัญญาที่จะเข้าถึงจิตใจของพระองค์มากขึ้นและมีความกล้าหาญที่จะใช้ชีวิตตามใจของพระองค์นั้น อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น