ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ช่างเป็นเรื่องที่น่าเจ็บปวดยิ่งนัก ในเมื่อเรารู้จักทางของบาปมาเป็นพันๆ ปี แต่บางครั้งเราก็ยังทำตามทางบาปนั้นอยู่ เราถูกล่อลวงโดยสิ่งที่เราเห็นแล้วพอใจ เราหยุดเพื่อที่จะเข้าไปดูได้ใกล้ๆ แล้วก็ปล่อยให้ตัวเองติดอยู่กับความต้องการในบาป เราไปลองเล่นกับความบาป และมีส่วนในการทำบาปนั้น สุดท้ายเราพาคนอื่นมาติดอยู่ในความบาปด้วย คุณคิดไหมว่าเราน่าจะเรียนรู้วงจรการทำบาปและควรจะหยุดมันได้แล้ว ดังนั้นด้วยการช่วยเหลือจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ทำไมเราไม่พยายามหยุดความบาปเลยล่ะ

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอพระองค์ยกโทษให้กับใจที่เต็มไปด้วยความบาปและดื้อรั้นของข้าพระองค์ด้วย ข้าพระองค์อยากใช้ชีวิตทั้งหมดอยู่เพื่อพระองค์ ข้าพระองค์ไม่อยากถูกล่อลวงโดยความบาป หรือตามความต้องการของฝ่ายโลกนี้ แต่ข้าพระองค์อยากที่จะใช้ชีวิตตามแบบพระองต์เพื่อพระสิริจะมีแด่พระองค์ ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น