ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ก่อนที่เปาโลจะมาเป็นคริสเตียน เขาทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตามศาสนายิว แต่เมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้ว เปาโลได้อุทิศตัวให้กับพระคำของพระเจ้าอย่างเต็มที่ เปาโลถือว่าสิ่งที่เขาทำในอดีตนั้นเป็นเหมือนขยะ เมื่อเทียบกับการได้รู้จักพระคริสต์และพระคุณของพระองค์ สิ่งที่เขาได้รับคือความรอดในองค์พระเยซู ไม่ใช่แค่ความรอดจากความบาปของเขาและความตายเท่านั้น แต่เป็นความรอดที่ให้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

Thoughts on Today's Verse...

Paul had accomplished great things in his spiritual life before he became a Christian. His devotion to God and to the Word of God was legendary. But he counted his past accomplishments as garbage, compared to knowing Christ and the grace he had received. What he found in Jesus was salvation, not just salvation from sin and death, but salvation to a life of grace and power.

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ที่ช่วยข้าพระองค์จากการยึดถือกฏ จากความหยิ่งยะโส จากความทะนงตน จากความบาป และความสิ้นหวัง ขอบพระคุณสำหรับความบริบูรณ์ที่ให้กับข้าพระองค์ในองค์พระเยซู ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ให้ช่วยให้คนอื่นมารู้จักพระคุณของพระองค์อย่างเต็มที่ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Almighty and Faithful Father, thank you for your grace that rescued me from legalism, pride, arrogance, sin, and despair. Thank you for the perfection you have given me in Jesus. Please use me to help others come to know your grace more fully. In Jesus' name I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฟิลิปปี 3:7-8

ความคิดเห็น