ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ก่อนที่เปาโลจะมาเป็นคริสเตียน เขาทำหลายสิ่งหลายอย่างที่ถือว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ตามศาสนายิว แต่เมื่อมาเป็นคริสเตียนแล้ว เปาโลได้อุทิศตัวให้กับพระคำของพระเจ้าอย่างเต็มที่ เปาโลถือว่าสิ่งที่เขาทำในอดีตนั้นเป็นเหมือนขยะ เมื่อเทียบกับการได้รู้จักพระคริสต์และพระคุณของพระองค์ สิ่งที่เขาได้รับคือความรอดในองค์พระเยซู ไม่ใช่แค่ความรอดจากความบาปของเขาและความตายเท่านั้น แต่เป็นความรอดที่ให้ชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพระคุณและฤทธิ์อำนาจของพระเจ้า

คำอธิษฐาน

พระบิดา พระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อ ขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณของพระองค์ที่ช่วยข้าพระองค์จากการยึดถือกฏ จากความหยิ่งยะโส จากความทะนงตน จากความบาป และความสิ้นหวัง ขอบพระคุณสำหรับความบริบูรณ์ที่ให้กับข้าพระองค์ในองค์พระเยซู ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ให้ช่วยให้คนอื่นมารู้จักพระคุณของพระองค์อย่างเต็มที่ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น