ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พระเยซูคือพระเจ้า!" แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าเราได้ใช้ชีวิตของเราตามน้ำพระทัยพระองค์ และได้วางใจในพระคุณของพระองค์ "พระเยซูคือพระเจ้า!" หมายถึงว่าทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นเป็นของพระองค์ ทูตสวรรค์ ซาตานและวิญญาณอยู่ต่ำกว่าพระองค์ และวัตถุประสงค์ของพวกนั้นคือการให้เกียรติและรับใช้พระองค์ แม้ว่าซาตานเลือกที่จะไม่ให้เกียรติและรับใช้พระองค์ ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์นั้น และไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าพระเยซูมีอำนาจเหนือกว่ามากทั้งในการถูกตรึงที่กางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ทั้งนี้หมายถึงจักรวาลที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและความรุ่งเรืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ และเป็นการประกาศสง่าราศีของพระองค์ โดยเป็นภาพของพระเจ้าสำหรับให้เราเห็น เป็นการที่เราจะเห็นและรับรู้การสถิตอยู่ของพระเจ้าว่าทรงเป็นกษัตริย์ของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอด ถ้าชีวิตของเราอยู่ในมือของพระองค์ และใจของเราทำตามพระทัยพระเจ้าแล้ว จะไม่มีใครและไม่มีอะไรที่กีดกันชัยชนะที่ดีที่สุดของพระองค์ที่มีสำหรับเราและในตัวเราได้

Thoughts on Today's Verse...

"Jesus is Lord!" That doesn't just mean that we have yielded our lives to his will and trusted in his grace. "Jesus is Lord!" This means that everything that is created is his. All angels, demons, and spirits are below him and their purpose is to honor and serve him. Even though demons have chosen not to honor and serve him, that decision does not change what their purpose should be nor the fact that Jesus showed his superiority over them in his crucifixion and resurrection.  It means the universe, with its vast expanse and glory, was made by him and made to declare his glory. As God's image to us, God's presence for us to know and see, he is our King, Lord, and Savior. If our life is in his hands and our hearts are yielded to his will, then no one and nothing can prevent his ultimate victory for us and in us.

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับการเผยให้เห็นพระองค์เองในพระเยซู ขอบคุณสำหรับการเอาชนะอำนาจทั้งหมดและสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้น ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีความมั่นใจว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ไม่มีแรงจากภายนอกหรืออำนาจของสิ่งที่ถูกสร้างใดๆ ที่จะเอาสิ่งที่เป็นของพระองค์ไปได้ อธิษฐานในนามของพระผู้สร้างและกษัตริย์ของสิ่งทั้งปวง อาเมน

My Prayer...

Holy and Almighty God, thank you for revealing yourself in Jesus. Thank you for triumphing over all powers and created beings. Thank you for giving me the confidence that since I belong to you, no outside force or any power of creation can have what belongs to you. In the name of the Creator and King of all I pray. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of โคโลสี 1:16

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change