ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

"พระเยซูคือพระเจ้า!" แต่นั่นไม่ได้หมายถึงว่าเราได้ใช้ชีวิตของเราตามน้ำพระทัยพระองค์ และได้วางใจในพระคุณของพระองค์ "พระเยซูคือพระเจ้า!" หมายถึงว่าทุกอย่างที่ถูกสร้างขึ้นเป็นของพระองค์ ทูตสวรรค์ ซาตานและวิญญาณอยู่ต่ำกว่าพระองค์ และวัตถุประสงค์ของพวกนั้นคือการให้เกียรติและรับใช้พระองค์ แม้ว่าซาตานเลือกที่จะไม่ให้เกียรติและรับใช้พระองค์ ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์นั้น และไม่ได้เปลี่ยนแปลงความจริงที่ว่าพระเยซูมีอำนาจเหนือกว่ามากทั้งในการถูกตรึงที่กางเขนและการฟื้นคืนพระชนม์ของพระองค์ ทั้งนี้หมายถึงจักรวาลที่มีพื้นที่กว้างใหญ่ไพศาลและความรุ่งเรืองที่ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์ และเป็นการประกาศสง่าราศีของพระองค์ โดยเป็นภาพของพระเจ้าสำหรับให้เราเห็น เป็นการที่เราจะเห็นและรับรู้การสถิตอยู่ของพระเจ้าว่าทรงเป็นกษัตริย์ของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ช่วยให้รอด ถ้าชีวิตของเราอยู่ในมือของพระองค์ และใจของเราทำตามพระทัยพระเจ้าแล้ว จะไม่มีใครและไม่มีอะไรที่กีดกันชัยชนะที่ดีที่สุดของพระองค์ที่มีสำหรับเราและในตัวเราได้

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และบริสุทธิ์ ขอบพระคุณสำหรับการเผยให้เห็นพระองค์เองในพระเยซู ขอบคุณสำหรับการเอาชนะอำนาจทั้งหมดและสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้น ขอบพระคุณที่ให้ข้าพระองค์มีความมั่นใจว่าตั้งแต่ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ไม่มีแรงจากภายนอกหรืออำนาจของสิ่งที่ถูกสร้างใดๆ ที่จะเอาสิ่งที่เป็นของพระองค์ไปได้ อธิษฐานในนามของพระผู้สร้างและกษัตริย์ของสิ่งทั้งปวง อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น