ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

หนึ่งในความท้าทายที่ยากที่สุดของผมในการเป็นพ่อแม่คือ การที่รู้ว่าผมไม่สามารถปกป้องลูกๆ จากความเจ็บปวดและเสียใจได้ทุกครั้ง เพราะบางครั้งพวกเขาจำเป็นต้องผ่านความเจ็บปวดเหล่านั้น เพื่อที่จะช่วยให้พวกเขาเติบโตขึ้น บางครั้งความเจ็บปวดก็มาจากผลของการใช้ชีวิตในโลกที่ตกอยู่ในความบาป แต่เราจะมีความมั่นใจอย่างเต็มที่ว่าถ้าเราแบ่งปันเรื่องของพระเจ้ากับพวกเขา ถ้าพวกเขามอบชีวิตของพวกเขาตามพระประสงค์ของพระเจ้า จะไม่มีอะไรสามารถขโมยพวกเขาออกไปจากชัยชนะ การดูแลของพระเจ้า และการกลับมาอยู่ร่วมกันกับเราและกับพระเจ้าได้ เรารู้ว่าเรารักพวกเขามากแค่ไหน ให้จินตนาการว่าพระบิดาทรงรักเรามากเท่าใด และปรารถนาที่จะนำเราไปยังที่ที่ปลอดภัยในบ้านของของพระองค์! จนกว่าเราจะได้กลับบ้าน มันดีไหมล่ะครับที่รู้ว่าพระองค์กำลังเฝ้าดูเราและคนที่เรารัก ตอนนี้และตลอดไป?

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้มองดูและกำลังรอคอยเรา ข้าพระองค์ก็รอคอยที่จะอยู่ต่อหน้าพระองค์เป็นครั้งแรก ข้าแต่พระบิดา ข้าพระองค์รู้ว่าพระองค์เห็นและเฝ้าดูแลข้าพระองค์อยู่ แต่บางครั้งข้าพระองค์ก็ไม่เห็นพระองค์ และรู้สึกว่ายากที่จะต้องรอการปลอบประโลมและการที่จะมีความสุขในพระองค์และบ้านนิรันดร์ของข้าพระองค์ จนกว่าจะถึงตอนนั้น ข้าพระองค์ตระหนักว่าพระองค์ทรงดูแลทุกอย่างในทางของข้าพระองค์ และในเวลานี้ข้าพระองค์ขอบพระคุณสำหรับทุกอย่างที่ข้าพระองค์จะได้รับในสักวันหนึ่ง ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น