ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในบทนี้เริ่มต้นด้วยคำสัญญาจากพระเยซูที่ว่า พระองค์จะกลับไปสวรรค์เพื่อไปเตรียมที่ไว้สำหรับพวกเรา แต่อย่างไรก็ตามพระองค์อยากให้เรารู้ว่า เราไม่ต้องรอให้ได้ไปสวรรค์เพื่อที่จะเห็นพระเจ้า ก็ในเมื่อเรารักพระเจ้าและเชื่อฟังพระคำของพระองค์ พระเจ้าก็มาและอยู่กับเรา ช่างเป็นสิ่งที่เหลือเชื่อจริงๆ เลยนะครับ พระเจ้า ผู้สร้างจักรวาล ผู้บริสุทธิ์ของชาวอิสราเอล อยู่ในพวกเรา

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ข้าพระองค์ขอบพระคุณและสรรเสริญที่ พระองค์อยู่ในข้าพระองค์ ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์สะท้อนให้เห็นความบริสุทธิ์และพระคุณแห่งการสถิตย์อยู่ด้วยของพระองค์ในทุกๆ การกระทำ ความคิด และคำพูดของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น