ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในบทนี้เริ่มต้นที่พระเยซูได้สัญญาว่าพระองค์จะกลับไปสวรรค์เพื่อเตรียมที่อยู่ให้กับเรา แต่ ตอนนี้พระองค์ก็อยากบอกให้เรารู้ด้วยว่าเราไม่ต้องรอจนได้ไปสวรรค์ก่อนถึงจะเห็นพระเจ้า แค่เรารักพระเจ้าและเชื่อฟังคำพูดของพระองค์ พระองค์ก็มาสถิตกับเราแล้ว ความคิดนี้มันช่างเหลือเชื่อและสุดยอดจริงๆ ที่ว่าพระเจ้า ผู้สร้างจักรวาล ผู้บริสุทธิ์ของชาวอิสราเอล สถิตอยู่ในเรา

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพเจ้าขอขอบคุณและสรรเสริญพระองค์ที่ พระองค์สถิตอยู่กับข้าพเจ้า ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าสะท้อนความบริสุทธิ์และพระคุณที่พระองค์สถิตอยู่ด้วย ออกมาในทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำ คิดหรือพูด ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น