ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในโรมันบทที่ 3 เปาโลกำลังเน้นย้ำว่า ไม่มีใครที่จะรู้จักความสมบูรณ์แบบและความบริสุทธิ์ของพระเจ้าได้ แล้วเราจะทำอย่างไรเพื่อที่เราจะหลุดพ้นจากอำนาจของความบาป คำตอบของพระเจ้าคือ พระเยซู เชื่อว่านั่นเป็นคำตอบของเราด้วย

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ทรงบริสุทธิ์และชอบธรรม ข้าพระองค์เข้าเฝ้าพระองค์ด้วยชีวิตที่เต็มไปด้วยความบาป ขอทรงอวยพระพรและขอทรงเป็นกำลังให้ข้าพระองค์ที่จะมีชีวิตอย่างผู้ที่มีชัยชนะเหนือความบาป ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น