ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อผมมีความสุขในพระเจ้า ในน้ำพระทัยพระเจ้า และพระประสงค์ของพระเจ้า ผมพบความจริงที่น่าตื่นเต้นก็คือว่า เมื่อผมต้องการตามอย่างน้ำพระทัยพระเจ้า พระเจ้าก็จะยินดีที่จะให้ในสิ่งที่ใจผมต้องการ มีเพลงเก่าโบราณบอกไว้ว่า "จนกว่าข้าพระองค์จะให้พระองค์ทั้งหมด" เมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้น เมื่อใจเรามอบไว้ให้กับพระเจ้า เมื่อใจเราอยากที่จะถวายเกียรติแด่พระองค์​ พระเจ้าก็รอที่จะให้เราขอสิ่งที่อยู่ในใจของเรา เพื่อพระองค์จะได้อวยพรเรา

คำอธิษฐาน

องค์เจ้าชีวิตผู้บริสุทธิ์ พระเจ้าแห่งบิดาทั้งหลายและผู้ให้แต่ของขวัญที่สมบูรณ์แบบ ขอบพระคุณที่ทรงอยากอวยพรข้าพระองค์ และเทความเมตตามาสู่ข้าพระองค์ ขอโปรดสัมผัสจิตใจของข้าพระองค์ ที่ข้าพระองค์จะอยากทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ และขอให้พระองค์ช่วยให้ทำสิ่งนั้นให้สำเร็จ เพื่อถวายเกียรต์แด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น