ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

บางครั้งไม่มีคำตอบในทันที เราได้ทั้งอธิษฐาน ร้องไห้ พยายามแล้ว นอนไม่หลับ ทั้งโศกเศร้าและตะโกนก็แล้ว แต่ก็ยังคงไม่มีคำตอบ แต่ละวันผ่านไปด้วยความทนทุกข์ทรมานจากความเจ็บปวด แต่ก็ยังไม่มีคำตอบ เราจะทำอย่างไรล่ะครับ? เราก็ไปที่หนังสือสดุดี เราให้ข้อความเหล่านั้นยกเสียงร้องในใจของเราขึ้น เราซื่อสัตย์กับพระเจ้าของจักรวาลทั้งหมด และเรายังสามารถคาดหวังความเมตตาจากพระองค์ได้ด้วย เราเชื่อมั่นว่าเวลาเรามีปัญหา พระองค์จะไม่เพียงแต่ได้ยินเรา แต่พระองค์จะดูแลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ผู้รักษาที่แท้จริง ผู้ซ่อมแซมหัวใจที่แตกสลาย ขอทรงโปรดฟังเสียงร้องในวันนี้ของผู้ที่ข้าพระองค์รัก ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์ที่หมดหวัง ขอให้น้ำพระทัยพระองค์สำเร็จในชีวิตของพวกเขาด้วยความอ่อนโยน ด้วยพระคุณ และให้พวกเขารู้ว่าพระองค์อยู่ด้วย พระเจ้า ขอทรงโปรดอยู่ใกล้ข้าพระองค์และช่วยให้ข้าพระองค์เห็นคำตอบของคำอธิษฐานของข้าพระองค์ ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ตลอดกาล ในพระนามของพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น