ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อเราปรับจิตใจเราให้ไปทำสิ่งที่พระเจ้าต้องการ และหาโอกาสที่จะถวายเกียรติให้กับพระยาห์เวห์ เมื่อนั้นพระบิดาของเราก็ดีใจที่จะอวยพรเราอย่างเต็มที่เหมือนกัน ดังนั้นก่อนอะไรทั้งหมด ก็ขอให้เราปรับจิตใจของเราให้ทำตามใจพระองค์ก่อน ต่อมาก็อย่ากลัวที่จะขอร้องให้พระเจ้าอวยพรคนอื่นๆด้วย จากนั้นก็ให้เราบอกพระยาห์เวห์ถึงสิ่งที่เราอยากได้ในใจ และสุดท้ายก็ไม่ต้องแปลกใจถึงวิธีที่พระเจ้าอวยพรเราตามที่เราได้อธิษฐานขอนั้น

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า โปรดสำแดงสง่าราศีของพระองค์ออกมาด้วยการอวยพรข้าพเจ้าและคนที่ข้าพเจ้ารักด้วยเถิด โปรดช่วยให้คนรู้ว่าพระพรเหล่านี้ไม่ได้มาจากสติปัญญา ทักษะ หรือพละกำลังของตัวเราเอง แต่มาจากพระคุณของพระเจ้า อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น