ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ไม่น่าเชื่อว่า พระเจ้ารักเราเหมือนลูกที่บริสุทธิ์ที่พระองค์ทรงเลือก จึงไม่แปลกเลยที่พระเจ้าเรียกเราให้มีชีวิตที่มีความเห็นอกเห็นใจกัน มีใจเมตตาต่อกัน มีความถ่อมใจ มีความสุภาพ และความอดทนต่อกันและกัน ลองคิดดูสิว่า พระบิดาของเราต้องมีสิ่งเหล่านี้ให้กับเราบ่อยแค่ไหน แล้วทำไมเราไม่แบ่งปันสิ่งที่พระเจ้าให้เราอย่างมากมายนี้ให้กับคนอื่นๆ ด้วยล่ะ

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้สถิตย์ในสวรรค์ ขอบพระคุณที่เห็นว่าข้าพระองค์มีค่ามาก แม้ว่าตอนที่ข้าพระองค์ไม่ได้ทำตามอย่างที่พระองค์อยากจะให้ทำ หรือแม้ว่าจะมีหลายเหตุผลที่พระองค์ไม่อยากจะเลือกข้าพระองค์ให้เป็นลูกที่รักและบริสุทธิ์ของพระองค์ ขอบพระคุณที่พระองค์รักข้าพระองค์อย่างท่วมท้นและเห็นว่าข้าพระองค์มีค่ามาก ขอทรงโปรดทำงานในตัวข้าพระองค์ ผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ เพื่อที่ข้าพระองค์จะเป็นเหมือนพระองค์มากขึ้น เพื่ิอผู้ที่ได้รับเกียรตินั้นคือพระองค์ ไม่ใช่ตัวของข้าพระองค์เอง ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น