ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เมื่อจิตใจเราเหมือนกับน้ำพระทัยพระเจ้า และอยากที่จะทำในสิ่งที่ถวายเกียรติแด่พระองค์​ พระเจ้าเองก็อยากที่จะอวยพระเราอย่างยิ่งใหญ่เช่นกัน ดังนั้นขอให้เราปรับจิตใจของเราให้ทำตามพระทัยพระเจ้า และขออย่าได้กลัวที่จะขอร้องให้พระเจ้าอวยพรคนอื่นด้วย และขอให้เราบอกพระองค์ถึงสิ่งที่ใจเราต้องการ และสุดท้าย ก็ไม่ต้องแปลกใจกับวิธการอวยพรของพระเจ้าหรอกครับ

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า ขอทรงสำแดงความเมตตาของพระองค์ ในการอวยพรข้าพระองค์และคนที่ข้าพระองค์รักด้วย ขอทรงช่วยให้คนทั้งหลายรู้ว่าพระพรเหล่านี้ไม่ได้มาจากสติปัญญา ทักษะ และกำลังของมนุษย์ แต่มาจากพระเจ้า อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น