ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าทรงสร้างเราให้เป็นเหมือนพระองค์ทั้งในนิสัยและความบริสุทธิ์ เราถูกเรียกให้มีส่วนร่วมในลักษณะที่เกินมาตรฐานของคนในโลกนี้ และเราพร้อมเมื่อพระเยซูมาอีกครั้ง คำสัญญาของพระองค์นั้นแน่นอน ถ้าเรามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามด้วยใจจริง

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่นิรันดร์ ขอบพระคุณสำหรับสัญญาที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ ข้าพระองค์อยากที่จะรู้จักพระองค์อย่างเต็มที่มากขึ้น และสามารถที่จะเห็นพระพักตร์ของพระองค์ในวันนี้เช่นเดียวกับที่ข้าพระองค์เชื่อว่าสักวันข้าพระองค์ก็จะเห็นพระองค์ ขอทรงโปรดปกป้องข้าพระองค์และจิตใจของข้าพระองค์จากสิ่งชั่วช้า อธิษฐานในความรักและขอบพระคุณ ในพระนามพระเยซูผู้ที่ทำให้ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น