ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ถ้าเราเป็นของพระคริสต์ เรารู้ว่าพระวิญญาณของพระเจ้าอาศัยอยู่ในเรา (โรม 8:9; 1 โครินธ์ 6:19-20). เพราะการอยู่ด้วยของพระวิญญาณ เรารู้ว่าเราเป็นนิรันดร์ พระวิญญาณคือเงินดาวน์ที่พระเจ้ายืนยันว่าอนาคตของเราก็อยู่กับพระองค์ (2 โครินธ์ 1:21-22; 5:5) ยิ่งไปกว่านั้น แม้ในขณะที่เรากำลังอยู่ในขณะนี้เพื่อพระคริสต์ พระวิญญาช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ในร่างกายของเราที่เราใช้เพื่อพระสิริของพระเจ้า (โรมัน 12:01)

คำอธิษฐาน

พระบิดา ขอทรงทำให้พระวิญญาณนำร่างกายของข้าพระองค์ เพื่อที่ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำ จะไม่เพียงแต่ถวายเกียรติแด่พระองค์เท่านั้น แต่ยังสะท้อนให้เห็นลักษณะของพระองค์และความเมตตาของพระองค์ด้วย ขอพระเกียรติมีแด่การทรงสถิตย์อยู่ด้วยของพระองค์ และอำนาจในการทำงานภายในข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น