ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าอยู่ในชีวิตของเรา พระองค์ทรงทำงานในเราในตอนนี้ พระองค์ทำลายงานของซาตาน และนำเราไปยังสถานที่ที่พระองค์ต้องการให้เราไป นี่คือความจริงในทุกสิ่งที่เราทำและทุกที่ที่เราไป ที่สำคัญคือการที่เราจะแสวงหาพระประสงค์ของพระองค์ เพื่อจะมีชีวิตอยู่ตามน้ำพระทัยของพระองค์ หากนั่นเป็นเป้าหมายของเราเราสามารถแน่ใจได้ว่าพระเจ้าอยู่กับเราในทุกขั้นตอนในชีวิตของเรา

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระเจ้า สำหรับการที่ทำงานในชีวิตของข้าพระองค์ ขอบพระคุณที่ไม่ทิ้งข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์พยายามแล้วแต่ไม่พอ ในเวลาที่ข้าพระองค์ขาดความเข้าใจ และในเวลาที่ข้าพระองค์ตัดสินใจ ขอบพระคุณสำหรับแผนการสำหรับข้าพระองค์และทำให้ข้าพระองค์มั่นใจว่าแผนนั้นจะไม่ถูกทำลาย ถ้าข้าพระองค์แสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์ ขอบพระคุณสำหรับการเป็นพระเจ้า พระบิดา และเพื่อนในทุกด้านของชีวิตของข้าพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น