ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูบอกให้เราไม่ต้องกลัวศัตรู (ลูกา 12:4-5) เมื่อเราพยายามเอาใจคนอื่น เพราะกลัวว่าเขาจะคิดยังไงกับเรา หรือจะทำอะไรเรา เรากำลังอยู่ในจุดที่เปราะบางที่สุด เราไม่ได้เป็นตัวของตัวเอง เรากำลังตกเป็นเชลยที่ขึ้นกับความคิด ข้อเรียกร้องหรือการคุกคามของคนอื่น ที่ถูกคือ เราต้องไว้วางใจในพระยาห์เวห์และยำเกรงพระองค์แต่เพียงผู้เดียว เมื่อเราวางใจในพระยาห์เวห์มันก็จะบดบังความกลัวไปจากใจของเรา เมื่อเราจงใจที่จะไว้วางใจในพระยาห์เวห์ พระเจ้าก็กลายเป็นความมั่นคงปลอดภัยของเราทั้งเดี๋ยวนี้และตลอดไป

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระยาห์เวห์ โปรดปกป้องข้าพเจ้าให้ปลอดภัยจากศัตรูที่คิดจะทำร้ายข้าพเจ้า โปรดทำให้ชีวิตของข้าพเจ้าเต็มไปด้วยการสรรเสริญอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อถวายเกียรติให้กับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น