ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเยซูบอกกับเราว่า ไม่ต้องกลัวคนที่อยู่ฝ่ายตรงข้าม (ลูกา 12:4-5) เมื่อเราพยายามที่จะทำให้คนอื่นๆ ชอบ เมื่อเรากลัวสิ่งที่คนอื่นๆ อาจพูดหรือทำอะไรให้เรา เรากำลังทำให้ตัวเองอ่อนแอ ชีวิตของเราก็จะไม่ใช่ของเราเอง และเราจะเป็นเชลยในสิ่งที่คนอื่นคิด ต้องการ หรือคุกคาม เราต้องไว้วางใจพระเจ้าเท่านั้นและยำเกรงพระองค์ ในพระเจ้าเรามีความปลอดภัยทั้งในปัจจุบันและตลอดไป

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต ขอทรงให้ข้าพระองค์ปลอดภัยจากศัตรูของข้าพระองค์ ขอทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์เป็นการสรรเสริญที่บริสุทธิ์ เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น