ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสาปแช่งงูที่ล่อลวงเอวากับอดัมให้ทำบาป งู เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงซาตาน แม้ในยามที่พระองค์สาปแช่ง แม้ในยามที่พระองค์รู้ถึงการต่อสู้ระหว่างผู้หญิงและซาตาน พระองค์รักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์ที่มีต่อเราว่าเราจะมีอนาคตที่ดีขึ้น ในพระเยซู อนาคตนั้นจะมาถึง ซาตานอาจดูเหมือนมีชัยชนะที่กางเขน แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากนั้นสามวัน พระเยซูมีชัยชนะเหนือความตาย พระองค์มีเพียงรอยฟกช้ำที่ส้นเท้าเท่านั้น ทำให้ซาตานมีอำนาจน้อยลง แผนการที่คิดว่าดีที่สุดและฤทธิ์อำนาจของซาตานถูกทำลายที่ทางออกของอุโมงค์ว่างเปล่าของพระเยซูแล้ว

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดา ที่เอาหนามแห่งความตายออกจากข้าพระองค์และให้ความหวังที่มั่นคงสำหรับอนาคตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่จะเชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเท่านั้น แต่ยังเชื่อว่าพระองค์จะทำให้ข้าพระองค์ฟื้นจากความตายและจะทรงอวยพระพรให้มีชีวิตที่เป็นนิรันดร์ในพระองค์ด้วย เพื่อชัยชนะที่มั่นคงนี้ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น