ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

นี้เป็นคำสาปแช่งของพระเจ้าต่องูที่มาล่อลวงเอวากับอดัมให้ทำบาป ซาตานนั้นแหละที่อยู่เบื้องหลังของงู แม้แต่ในคำสาปแช่งนี้ แม้แต่การรับรู้ถึงการต่อสู้ระหว่างพงศ์พันธุ์ของผู้หญิงและซาตาน พระองค์ได้ฝังสัญญาของพระองค์เพื่อให้เรามีอนาคตที่ดีกว่า ในพระเยซู อนาคตนั้นก็ได้มาถึง ตอนแรกซาตานอาจดูเหมือนได้ชัยชนะที่กางเขน แต่หลังจากนั้นสามวันสิ่งที่เกิดขึ้นก็ได้เปลี่ยนทุกอย่างไป ชัยชนะของพระเยซูเหนือความตายนั้น ทิ้งไว้เพียงแค่ "รอยฟกช้ำที่ส้นเท้า" ของพระองค์ แต่ทำให้ซาตานหมดท่าไปที่จะใช้ความตายเป็นไม้ตายของมัน แผนการที่สุดยอดและฤทธิ์อำนาจที่ยิ่งใหญ่ของซาตานตนนั้น ถูกทำลายจนป่นปี้ตรงทางออกของอุโมงค์ที่ว่างเปล่าของพระเยซูนั้น

Thoughts on Today's Verse...

This is God's curse upon the serpent who tempted Eve and Adam to sin. Satan is the personality behind the serpent. Even in this curse, even in the recognition of a struggle between the woman's offspring and Satan, God embeds his promise for our better future. In Jesus, that future comes! Satan appears to win the battle at the Cross, but the passage of three days changes everything. Jesus' triumph over death leaves him with only a "bruised heel," but leaves Satan powerless to make death the final word. The Evil One's best plans and greatest power lie crushed at the doorway of Jesus' empty tomb!


Sunday Verse of the Day with Video!

Today we launched ToGather, an online resource to lead you through your own home-based worship you can our first worship segment here. This video is placed in a worship frame work along with songs, a Communion devotional, and a closing blessing, to help you as you have your own home worship with family and friends. God bless us all during this challenging time and let us commit to being a blessing to those in need and who are lonely!


คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รัก ขอบคุณพระองค์ ที่เอาเหล็กไนของความตายทิ้งไป และตั้งความหวังที่มั่นคงสำหรับอนาคตของข้าพเจ้าขึ้นมาแทน ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่เชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเท่านั้น แต่ยังเชื่อว่าพระองค์จะทำให้ข้าพเจ้าฟื้นขึ้นมาและอวยพรให้ข้าพเจ้ามีชีวิตตลอดไปกับพระองค์อีกด้วย สำหรับชัยชนะที่ยืนยงนี้ ข้าพเจ้าขอสรรเสริญพระองค์ในพระนามของพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, dear Father, for taking the stinger out of death and establishing an assured hope for my future. Not only do I believe that Jesus rose from the dead, but I also believe you will also raise me up and bless me with life forever in your presence. For this enduring victory, I praise you in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ปฐมกาล 3:15

ความคิดเห็น