ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

พระเจ้าสาปแช่งงูที่ล่อลวงเอวากับอดัมให้ทำบาป งู เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงซาตาน แม้ในยามที่พระองค์สาปแช่ง แม้ในยามที่พระองค์รู้ถึงการต่อสู้ระหว่างผู้หญิงและซาตาน พระองค์รักษาคำมั่นสัญญาของพระองค์ที่มีต่อเราว่าเราจะมีอนาคตที่ดีขึ้น ในพระเยซู อนาคตนั้นจะมาถึง ซาตานอาจดูเหมือนมีชัยชนะที่กางเขน แต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปหลังจากนั้นสามวัน พระเยซูมีชัยชนะเหนือความตาย พระองค์มีเพียงรอยฟกช้ำที่ส้นเท้าเท่านั้น ทำให้ซาตานมีอำนาจน้อยลง แผนการที่คิดว่าดีที่สุดและฤทธิ์อำนาจของซาตานถูกทำลายที่ทางออกของอุโมงค์ว่างเปล่าของพระเยซูแล้ว

Thoughts on Today's Verse...

This is God's curse upon the serpent who tempted Eve and Adam to sin. Satan is the personality behind the serpent. Even in this curse, even in the recognition of a struggle between the woman's offspring and Satan, God embeds his promise for our better future. In Jesus, that future comes! Satan appears to win the battle at the Cross, but the passage of three days changes everything. Jesus' triumph over death leaves him with only a "bruised heel," but leaves Satan powerless to make death the final word. The Evil One's best plans and greatest power lie crushed at the doorway of Jesus' empty tomb!

คำอธิษฐาน

ขอบพระคุณพระบิดา ที่เอาหนามแห่งความตายออกจากข้าพระองค์และให้ความหวังที่มั่นคงสำหรับอนาคตของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ไม่เพียงแต่จะเชื่อว่าพระเยซูเป็นขึ้นจากความตายเท่านั้น แต่ยังเชื่อว่าพระองค์จะทำให้ข้าพระองค์ฟื้นจากความตายและจะทรงอวยพระพรให้มีชีวิตที่เป็นนิรันดร์ในพระองค์ด้วย เพื่อชัยชนะที่มั่นคงนี้ ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

My Prayer...

Thank you, dear Father, for taking the stinger out of death and establishing an assured hope for my future. Not only do I believe that Jesus rose from the dead, but I also believe you will also raise me up and bless me with life forever in your presence. For this enduring victory, I praise you in Jesus' name. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ปฐมกาล 3:15

ความคิดเห็น