ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องของพระเจ้าที่ผ่านทางประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอล เป็นเรื่องที่แสดงถึงชัยชนะ การปกป้อง และความซื่อสัตย์ของพระองค์ พระเจ้าทรงอยู่กับเรา พระเจ้าห่วงใยเรา พระองค์ได้ยินคำอธิษฐานของเรา พระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรและปกป้องเรา พระเจ้าปรารถนาที่จะสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมเรา ขอให้เรามีความหวังใจในพระองค์

คำอธิษฐาน

โอ พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยากถวายเกียรติและพระสิริแด่พระองค์ ขอทรงให้ข้าพระองค์มีความกล้าที่จะใช้ชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะ และอย่างมีความรักเพื่อพระองค์ ข้าพระองค์ไว้วางใจว่า เมื่อข้าพระองค์สำแดงลักษณะของพระองค์ และใช้ชีวิตเพื่อเกียรติของพระองค์ พระองค์จะเสริมกำลังและดูแลข้าพระองค์ผ่านการที่พระองค์อยู่กับข้าพระองค์ และโดยอ้อมแขนแห่งพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่โอบล้อมข้าพระองค์ไว้ ข้าพระองค์มีความหวังใจในพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น