ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณรู้ไหมว่าพระเยซูไม่ได้เป็นแค่พระผู้ช่วยให้รอด แต่ยังเป็นพี่ชายของเราด้วย "เขาจะต้องถูกทำให้เป็นเหมือนน้องชายและน้องสาวของเขา" พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดไว้ในหนังสือฮีบรู 2:17 เราเป็นลูกที่หลงหายของพระเจ้า พระเยซูจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนังเหมือนกับเรา และมีขีดจำกัดเหมือนกับเราด้วย เพื่อที่พระองค์จะได้เอาชนะศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเราได้ คือซานตานมารร้ายผู้คร่าชีวิตเรา พระเยซูได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ทำให้ความตายไม่สามารถยึดเราไว้ได้อีกต่อไป เพราะพระเยซูพี่ชายฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้เอาชนะมันแล้ว พี่ชายคนโตของเราได้นั่งอยู่ทางขวามือของพระบิดาของเรา และทำหน้าที่ร้องขอต่อพระบิดาแทนเรา จนกว่าเราจะได้กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ (กจ 2:33; ฮบ4:14;7:25; ยอห์น1:18)

Thoughts on Today's Verse...

Did you know that Jesus is not only our Savior but also our brother? "He had to be made like his brothers and sisters," the Holy Spirit (Hebrews 2:17). We were God's lost children, so Jesus came and shared our mortality, our human skin with all its limitations, so that he could defeat our worst enemy, the evil death-maker Satan. Now through Jesus' incarnation in human flesh, death no longer has its hooks in us or its hold on us. Jesus, our spiritual big brother, has defeated it. Our older brother is now at our Father's side, interceding for us until we can go home to him (Acts 2:33; Hebrews 4:14, 7:25; John 1:18 ESV).

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณสำหรับการส่งพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์และอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้านึกถึงการเสียสละและความรักของพระองค์ ก็ทำให้ข้าพเจ้างงมาก ที่ตัวข้าพเจ้าเองช่างกระจอดงอกง่อยในจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้ แต่กลับได้รับความรักจากผู้สร้างจักรวาลนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณมากสำหรับของขวัญที่พระเยซูให้ เพราะมันทำให้ข้าพเจ้าได้มาเป็นลูกของพระองค์ ที่มีพี่ชายคนโตคือพระเยซู ข้าแต่อับบา พระบิดา บางครั้งมันก็ยากมากที่จะต้องรอคอยวันที่ครอบครัวจะได้มาอยู่พร้อมหน้ากัน ข้าพเจ้าจึงได้แต่หวังว่าจะถึงวันอันยิ่งใหญ่นั้นเร็วๆ ข้าแต่พระบิดา ในระหว่างนี้ โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะช่วยคนอื่นให้รู้จักกับครอบครัว ของขวัญ และพระบุตรของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

My Prayer...

Thank you, Almighty God, for sending Jesus to be like me and live among people like me as one of us. As I think of your sacrifice and his love, I am overwhelmed by my insignificance in the vast universe, yet I am beloved by the Creator of it all! I am thankful that Jesus' gift has made me your child whose older brother is Jesus. Some days, Abba Father, it is hard for me to wait for our family reunion. So, I wait in hope for our great reunion day. Please use me, dear Father, to help others know about your family, gift, and son! In Jesus' name, I praise and thank you. Amen.

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ฮีบรู 2:14

ความคิดเห็น