ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณรู้ไหมว่าพระเยซูไม่ได้เป็นแค่พระผู้ช่วยให้รอด แต่ยังเป็นพี่ชายของเราด้วย "เขาจะต้องถูกทำให้เป็นเหมือนน้องชายและน้องสาวของเขา" พระวิญญาณบริสุทธิ์พูดไว้ในหนังสือฮีบรู 2:17 เราเป็นลูกที่หลงหายของพระเจ้า พระเยซูจึงได้มาเกิดเป็นมนุษย์ที่มีเนื้อหนังเหมือนกับเรา และมีขีดจำกัดเหมือนกับเราด้วย เพื่อที่พระองค์จะได้เอาชนะศัตรูที่ร้ายกาจที่สุดของเราได้ คือซานตานมารร้ายผู้คร่าชีวิตเรา พระเยซูได้มาเกิดเป็นมนุษย์ ทำให้ความตายไม่สามารถยึดเราไว้ได้อีกต่อไป เพราะพระเยซูพี่ชายฝ่ายจิตวิญญาณของเราได้เอาชนะมันแล้ว พี่ชายคนโตของเราได้นั่งอยู่ทางขวามือของพระบิดาของเรา และทำหน้าที่ร้องขอต่อพระบิดาแทนเรา จนกว่าเราจะได้กลับบ้านไปอยู่กับพระองค์ (กจ 2:33; ฮบ4:14;7:25; ยอห์น1:18)

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบคุณสำหรับการส่งพระเยซูมาเกิดเป็นมนุษย์และอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้านึกถึงการเสียสละและความรักของพระองค์ ก็ทำให้ข้าพเจ้างงมาก ที่ตัวข้าพเจ้าเองช่างกระจอดงอกง่อยในจักรวาลอันยิ่งใหญ่นี้ แต่กลับได้รับความรักจากผู้สร้างจักรวาลนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกขอบคุณมากสำหรับของขวัญที่พระเยซูให้ เพราะมันทำให้ข้าพเจ้าได้มาเป็นลูกของพระองค์ ที่มีพี่ชายคนโตคือพระเยซู ข้าแต่อับบา พระบิดา บางครั้งมันก็ยากมากที่จะต้องรอคอยวันที่ครอบครัวจะได้มาอยู่พร้อมหน้ากัน ข้าพเจ้าจึงได้แต่หวังว่าจะถึงวันอันยิ่งใหญ่นั้นเร็วๆ ข้าแต่พระบิดา ในระหว่างนี้ โปรดใช้ข้าพเจ้าที่จะช่วยคนอื่นให้รู้จักกับครอบครัว ของขวัญ และพระบุตรของพระองค์ด้วยเถิด อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น