ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

คุณรู้ไหมว่าพระเยซูไม่ได้เป็นเพียงพระผู้ช่วยให้รอดของเราเท่านั้น แต่พระองค์ยังเป็นพี่ชายของเราด้วย! "เขาจะต้องถูกทำให้เป็นเหมือนพี่ชายของเขา" พระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวว่าในไม่กี่บท เราเป็นลูกที่หายไปของพระเจ้า ดังนั้นพระเยซูเสด็จมาร่วมในการเป็นมนุษย์กับเรา และมีข้อจำกัดต่างๆ ของมนุษย์ เพื่อที่พระองค์จะสามารถเอาชนะศัตรูที่เลวร้ายที่สุดของเรา ซึ่งก็คือ ซาตานผู้สร้างความชั่วร้ายแห่งความตาย ความตายไม่สามารถยึดเราไว้ได้อีกต่อไป เพราะพี่ชายของเราเอาชนะมันแล้ว และพระองค์ได้ไปเตรียมสถานที่สำหรับเราอยู่ข้างพระบิดาแล้ว

คำอธิษฐาน

พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ ขอบพระคุณสำหรับการส่งพระเยซูมาเป็นเหมือนข้าพระองค์ และอาศัยอยู่ในหมู่มนุษย์อย่างข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์นึกถึงการเสียสละและความรักของพระองค์ ข้าพระองค์ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่ได้มีค่าอะไรมาก แต่แล้วข้าพระองค์ก็ตระหนักดีว่าของขวัญที่พระเยซูได้ให้ ตอนนี้ทำให้ข้าพระองค์เป็นลูกของพระองค์ และพระเยซูคือพี่ชายของข้าพระองค์ อับบา พระบิดา ในบางวันก็เป็นเรื่องที่ยากสำหรับข้าพระองค์ที่จะรอให้ครอบครัวของเรามาอยู่รวมกัน จนกว่าจะถึงวันนั้นรวมกันที่ยิ่งใหญ่นั้น ขอทรงโปรดใช้ข้าพระองค์ที่จะช่วยให้คนอื่นรู้เกี่ยวกับครอบครัวของพระองค์ ของขวัญของพระองค์ และพระบุตรของพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูอาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น