ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เรื่องราวของพระเจ้ากับชนชาติอิสราเอลในอดีต ชี้ให้เห็นถึงชัยชนะ การปกป้อง และความซื่อสัตย์ของพระองค์ พระเจ้าสถิตอยู่กับเรา ห่วงใยเรา และฟังคำอธิษฐานของเรา พระเจ้าปรารถนาที่จะอวยพรและปกป้องเรา พระเจ้าปรารถนาที่จะเสริมกำลังและส่งเสริมเรา ให้เราฝากความหวังไว้กับพระองค์กันเถอะ

คำอธิษฐาน

ข้าแต่พระเจ้า พระองค์เป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าอยากที่จะนำชื่อเสียงและเกียรติยศมาให้กับพระองค์ โปรดกระตุ้นให้ข้าพเจ้าเกิดความกล้าที่จะมีชีวิตอย่างผู้มีชัยชนะและมีความรักเพื่อพระองค์ ข้าพเจ้ามั่นใจว่า เมื่อชีวิตของข้าพเจ้าสำแดงภาพลักษณ์ของพระองค์และอยู่เพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์ เมื่อนั้นพระองค์ก็จะเสริมกำลังและพยุงข้าพเจ้าไว้ ด้วยการสถิตอยู่กับข้าพเจ้าอย่างเต็มพลัง และโอบกอดข้าพเจ้าไว้ด้วยอ้อมแขนอันทรงฤทธิ์แห่งพระคุณ ข้าพเจ้าฝากความหวังไว้กับพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น